Fugtteknisk afdeling

Efter vandskader, oversvømmelser, brand og
rørskader, kan det ofte være nødvendigt at affugte
bygningskonstruktionen for at forhindre følgeskader
som skimmelsvamp og råd.

Det kræver specialistviden at foretage en
fugtteknisk gennemgang af skadestedet og derefter
affugte lokalerne korrekt.

N.-J. Diemers har to teknikere ansat
med speciale i affugtning.

Afdelingen udfører også gennemgang for råd og
svamp. Det sker i tæt samarbejde med konsulenter
fra rådgivende ingeniører og deres laboratorium.

Tilbage

Kontakt